โครงการ

ศิรินคร แสควร์

"ศิรินคร แสควร์ออกแบบให้อาคารเป็นงานศิลปะที่มีชีวิต บนทำเลศักยภาพ ถนนพัฒนาการคูขวาง พร้อมโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ภายใต้แบรนด์ เซ็นทารา"

"ศิรินครแสควร์...สถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อดีตกับปัจจุบันได้มาบรรจบกัน เป็นอนุสรณ์ถึงความรุ่งเรืองของนครศรีธรรมราช ด้วยการรวบรวมเอามรดกทางอารยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชเข้ามาอยู่ในสถาปัตยกรรมแห่งนี้ เพื่อสร้างที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสถึงความเป็นนครศรีธรรมราช"